Předškolní výchova

Předškolní výchova v ČŠBH Paříž se od roku 2010 řídí vzdělávacím programem Českých škol bez hranic, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Aktuální znění Školského zákona naleznete na stránkách MŠMT.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Program respektuje vzdělávací koncepci České republiky a plní nároky na získané klíčové kompetence a očekávané výstupy.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Nejmladší DĚTI (18 měsíců – 3 roky)

Jazykové, pohybové a výtvarné hrátky za doprovodu dospělé osoby.

KDY?

Ve středu od 10h30 do 11h30

(vyjma školních prázdnin – jejich termíny zde )

Přehled výukových dat v aktuálním školním roce naleznete níže.

Máte zájem navštěvovat naši školu?
Více naleznete v sekci Přihláška.

Zápis do jednotlivých výukových programů probíhá v měsíci dubnu.
Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Školka (3–6 let)

Výuka pro předškoláky od 3 do 6 let se řídí vzdělávacím programem ČŠBH, který odpovídá požadavkům MŠMT ČR.
Pomůcky, které děti budou potřebovat, nalezneze v příloze.

KDY?

Ve středu podle výukové skupiny:
dopolední / od 10h do 12h
odpolední / od 14h30 do 16h30
celodenní / od 9h30 do 16h30

(vyjma školních prázdnin – jejich termíny zde )

Přehled výukových dat v aktuálním školním roce naleznete níže.

Máte zájem navštěvovat naši školu?
Více naleznete v sekci Přihláška.

Zápis do jednotlivých výukových programů probíhá v měsíci dubnu.
Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Žáci, kteří dosáhli věku 5 let a mají požadovanou jazykovou úroveň, mohou nastoupit do 0. ročníku školní výuky.
Žáci, kteří dosáhli věku 6 let a nemohou navštěvovat školní výuku či nemají požadovanou jazykovou úroveň, mohou ve vzdělávání pokračovat v jazykovém kurzu pro děti od 5 do 15 let.

Desatero předškoláka

Materiál, který byl vypracován na základě originálního dokumentu MŠMT ČR a přizpůsoben podmínkám naší školy, nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy (České školy bez hranic). Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak znalostní předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí dosáhnout všech parametrů, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá jejich spolupráce. Desatero ČŠBH si můžete stáhnout níže v přílohách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Školní vzdělávací plán – výňatek (PDF) 

(na vyžádání lze ŠVP poskytnout v plné verzi)

kluk - Česká škola bez hranic Paříž
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​