Další aktivity ČSBH PAŘÍŽ

Naše škola nabízí řadu doplňkových aktivit. Při škole v minulosti vznikl pěvecký kroužek nebo hudebně-dramatická dílna.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí

Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěže v obou kategoriích. Naši vyučující se také podílejí na konečné podobě soutěžních zadání a jejich hodnocení. Soutěž pořádá spolek Česká škola bez hranic, z.s.

ČESKY rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky

Soutěže pořádané spolkem Česká škola bez hranic, z.s. se v loňském roce zúčastnili i naši žáci.

Příběhy našich sousedů

Žákovský dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková organizace Post Bellum, si klade za cíl probudit v nejmladší generaci zájem o moderní historii a dokumentaristickou práci. Reportážní týmy vyráží za pamětníky, natáčí jejich vzpomínky, dohledávají si informace, navštěvují archivy a muzea, mluví s odborníky. Výstupy své práce potom zveřejňují na webu:  www.pribehynasichsousedu.cz
Závěrečné prezentace žáků naší školy si můžete prohlédnout zde: Příběh 1, Příběh 2, Příběh3, Příběh 4.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je v naší škole velmi oblíbená. Poslední ročník proběhl online a my pevně doufáme, že příští rok si dobrodružství užijeme naplno
i s přenocováním.

SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL VE FRANCII

Setkání vyučujících z českých škol ve Francii a Lucembursku si klade za cíl především výměnu zkušeností, sdílení dobrých nápadů a příkladů dobré praxe.

Návštěvy výstav a muzeí

Uvědomujeme si, že pro naše žáky je velmi důležité seznamovat se s českou historií a kulturou. Díky spolupráci s Českým centrem Paříž jsme se mohli zúčastnit spousty zajímavých akcí kulturního charakteru: výstav, divadelních představení, hudebních workshopů atd.

S žáky jsme také navštívili výstavy významných českých umělců v pařížských muzeích, např. Františka Kupky či Alfonse Muchy.

vzdělávací a výukové workshopy

Workshopy zaměřené na rozvoj českého jazyka ve spojení s českou kulturou jsou zábavným doplňkem výuky v naší škole. Tradičně nabízíme např. prázdninový literárně-divadelní a výtvarný workshop s Belou Schenkovou na různá kulturní či aktuální témata. Téma a termín konání letošního workshopu budou zveřejněny.

Mikulášská besídka

Pro žáky naší školy, jejich sourozence i širší veřejnost organizujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži tradiční Mikulášskou besídku s Mikulášem, Andělem a Čertem a se sladkou nadílkou. Besídka se koná v prostorách zastupitelského úřadu. Termín besídky v tomto školním roce: sobota 2. prosince 2023 od 16 hodin. Odkaz na přihlášení najdete v sekci Aktuality.

Spolupráce se Slovenskou školoU V Paríži Margarétka

Velmi oblíbená jsou i pravidelná setkání s žáky ze slovenské školy Margarétka, která se nachází ve Vincennes. Děti se účastní nejrůznějších tematicky zaměřených aktivit, např. recitační soutěže, zdobení vánočních perníků či velikonočních vajíček. Pro vyučující je to vítaná příležitost pro výměnu zkušeností. Na nejbližší setkání ve vánočním duchu se můžete těšit 9. prosince 2023.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​