KOMBINOVANÁ VÝUKA

ČŠBH Paříž nabízí žákům 6.–9. ročníku kombinovanou formu výuky  podle vzdělávacího plánu „Do nitra jazyků“. Kombinovaná výuka je realizována v rámci pilotního projektu poskytovatelů vzdělávání v zahraničí ve spolupráci s MŠMT ČR.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Kombinovaná VÝUKA

CO JE KOMBINOVANÁ VÝUKA?

Kombinovanou výuku nabízíme žákům 6.–9. ročníku. Žáci absolvují část školní docházky (minimálně 50%)
v prezenční formě a část ve formě distanční výuky synchronní (skupinové online konzultace) a asynchronní (domácí práce s učebnicí, pracovními listy, videi apod). 

Dvouletý pilotní projekt kombinované výuky pro žáky 6.–9. ročníku bude probíhat od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Více informací o kombinované výuce naleznete ZDE

jak se ke kombinované výuce přihlásit?

Žák druhého stupně se může ke kombinované výuce připojit na základě přihlášky kdykoliv v průběhu dvouletého období. 

Kontakt: pariz@csbh.cz

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​