ŠKOLNÍ VÝUKA

Česká škola bez hranic Paříž podepsala v srpnu 2013 jako první škola na světě s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR smlouvu, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Žáci ČŠBH Paříž, kteří plní povinnou školní docházku v České republice, doloží své české kmenové škole osvědčení z ČŠBH Paříž společně s přeloženým vysvědčením ze zahraniční školy. Do vyššího ročníku postupují bez nutnosti konat rozdílovou zkoušku. Na konci 9. ročníku kmenová škola na požádání vydá závěrečné vysvědčení s tzv. doložkou o ukončení základního vzdělání.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

nultý (předškolní) ročník a 1.–9. ročník​

KDY?

V sobotu od 10h00 do 14h40

(kromě školních prázdnin – jejich termíny zde)

Přehled výukových dat v aktuálním školním roce naleznete níže.

Máte zájem navštěvovat naši školu?
Více naleznete v sekci Přihláška.

Zápis do jednotlivých výukových programů probíhá v měsíci dubnu.
Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Přijímáme pouze žáky s požadovanou jazykovou úrovní. Žáci, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat školní výuku, se mohou zapsat do jazykových kurzů pro děti od 5 do 15 let. Přestup z kurzu do školní výuky je možný po dosažení odpovídajících jazykových znalostí.

Vyjmuto ze školského zákona

Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem zajišťuje vzdělávání občanů České republiky v zahraničí, přičemž u žáků vzdělávajících se zároveň podle odstavce 1 písm. a) se doklad o výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání ve škole mimo území České republiky považuje za rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou vysvědčení vydaného za druhé pololetí devátého ročníku základního vzdělávání.

zdroj: www.msmt.cz

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Školní vzdělávací plán – výňatek (PDF)

(na vyžádání lze ŠVP poskytnout v plné verzi)

kluk - Česká škola bez hranic Paříž
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​