Online VÝUKA

Chcete, aby vaše děti zůstaly ve spojení s českým jazykem a kulturou, i když žijí v zahraničí? 

Chtěli byste, aby cíleně rozvíjely své jazykové znalosti, ale z důvodu vzdálenosti nemůžete navštěvovat naši školu? 

Máme pro vás řešení!

 

Od září 2024 nabízíme kvalitní online výuku českého jazyka podle českých vzdělávacích programů pro 2. až 9. ročník. 

Své děti můžete také přihlásit ke skupinové výuce českého zeměpisu
a dějepisu v online kurzu „České reálie jinak aneb dějepis a zeměpis
v souvislostech“.

Všem žákům od 11 do 16 let, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti české literatury a filmu, je určen online kurz “ Česká kniha a film živě“.

Nevyhovují vám termíny skupinové výuky nebo náplň skupinových kurzů? 

Kontaktujte nás! Po domluvě nabízíme také individuální online výuku.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

skupinová Online VÝUKA českého jazyka a literatury dle vzdělávacího programu ČŠBH paříž "do nitra jazyků"

Výuka se uskutečňuje podle českých vzdělávacích plánů pro 2.- 9. ročník, to znamená, že kopíruje učivo českých základních škol a současně výuku v naší škole. V případě zájmu o výuku 1. ročníku nás kontaktujte.

Online výuka v délce 2 vyučovacích hodin (2×40 minut) probíhá jednou týdně a je doplněna zadáním
a materiály k probraným tématům pro domácí samostatnou práci (2 vyučovací hodiny).

Výuku vedou zkušení učitelé České školy bez hranic v Paříži.

Žák má možnost účastnit se jednou týdně online konzultací k učivu spolu s našimi prezenčními žáky, sdílet s nimi své zkušenosti a navázat nová kamarádství.

Žák online výuky má možnost účastnit se online projektů a workshopů, může se zapojit do Olympiády v českém jazyce, překladatelské soutěže a dalších aktivit pořádaných naší školou pro prezenční žáky. 

Žák obdrží certifikát o absolvování výuky v daném ročníku. Certifikát mu může být slavnostně předán na konci školního roku přímo v Paříži za přítomnosti učitelů a ostatních žáků školy. 

Online žáky rádi přivítáme jednu výukovou sobotu ve školním roce ke společné výuce v naší pařížské škole, výuka bude doplněna workshopem či aktivitou dle aktuálního programu školy.  

Výuka v jednotlivých ročnících může být základem přípravy pro závěrečné přezkoušení žáků v českých kmenových školách.

Kdy bude výuka probíhat?

Výuka ve školním roce 2024-2025 bude probíhat v období od 23. 9. 2024 do 15. 6. 2025 a bude rozdělena
do 30 dvouhodinových online lekcí (2 x 40 minut). Na konci každé lekce budou žákům zaslány materiály
a instrukce k samostatnému procvičování. 

Žáci budou mít taktéž přístup ke skupinovým online konzultacím k probíranému učivu, které se konají jednou týdně (1 x 40 minut).

Konzultace se budou konat pro všechny ročníky v úterý v odpoledních a podvečerních hodinách. Rozvrh online výuky se budeme snažit přizpůsobit preferencím většiny přihlášených žáků.  

Vyplňte prosím PŘEDBĚŽNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU.

Výukové skupiny budou otevřeny při naplnění minimálně 5 žáky. 

Žáci by měli mít odpovídající jazykovou úroveň.

 

Co budou žáci k výuce potřebovat?

 • kvalitní internetové připojení s mikrofonem a kamerou + tiskárnu na tisk výukových materiálů
 • online učebnici českého jazyka pro daný ročník (informace o základních výukových textech       
  obdržíte 
  po přihlášení)
 • sešit na zápisky a psací potřeby

 

Jak bude online výuka probíhat?

Základní výuka i doplňkové konzultace se uskuteční prostřednictvím komunikační platformy ZOOM. Samostatnou práci žáci vypracují doma a zašlou ke kontrole vyučujícímu, který jim poskytne zpětnou vazbu.

 

Jaká je cena skupinové online výuky a co zahrnuje? 

Cena za 1 pololetí (15 výukových týdnů):           340€  

Cena za školní rok (30 výukových týdnů):        630€ 

Poskytujeme slevu 5% při zápisu druhého dítěte do kteréhokoliv online kurzu.

Cena výuky zahrnuje 15 nebo 30 týdnů online výuky:

 • 2 x 40 minut online výuky 
 • instrukce a materiály k doplňkové domácí práci
 • možnost účastnit se online doplňkových konzultací (1 x 40 minut) – úterý v podvečerních hodinách
 • možnost účastnit se online workshopů a projektů
 • možná účast na olympiádě a překladatelské soutěži
 • certifikát o absolvování výuky v daném ročníku dle českého vzdělávacího programu
 • možnost navštívit školní výuku a zúčastnit se akcí organizovaných školou (Mikulášská besídka atd.) dle aktuálního programu na daný školní rok
 
Bližší informace a rozvrh online skupinové výuky naleznete ZDE. – informace budou průběžně aktualizovány
 

Chcete své dítě přihlásit k online výuce? Vyplňte PŘEDBĚŽNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU a zvolte termíny, které budou Vašim dětem nejvíc vyhovovat.

Potřebujete více informací nebo máte zájem o osobní konzultaci? Nevyhovuje vám termín výuky? 

Kontaktujte nás: pariz@csbh.cz   

skupinovÝ Online KURZ "ČESKÉ REÁLIE JINAK ANEB DĚJEPIS A ZEMĚPIS V SOUVISLOSTECH"

Online výuka je vedena dle platné koncepce výuky předmětů Můj český svět (4. a 5. třída) a České země včera a dnes (6. – 9. třída) v České škole bez hranic Paříž.

Výuka bude probíhat 1 x týdně (60 minut).

Výuku vedou zkušení učitelé České školy bez hranic v Paříži.

Ve výuce se klade důraz na propojení českých reálií s českou kulturou a se současným děním.

Žáci se mohou účastnit on-line konzultací s prezenčními žáky ČŠBH Paříž jednou týdně.

PRO ŽÁKY OD 8 DO 11 LET

Online výuka je určena žákům od 8 do 11 let a je vedena dle platné koncepce výuky předmětu Můj český svět pro 4. a 5. třídu.

Že je Praha hlavní město, to jistě víte. Víte ale, proč tomu tak je? A myslíte, že jsou Češi historicky více spojeni se Slovany, nebo s Němci?

Společně budeme pátrat po českých kořenech, objevovat českou kulturu a poznávat kraje, ve kterých vyrostli vaši dědečkové a babičky. Zjistíme, proč byl váš předek horníkem a proč váš soused mluvil polsky. Budeme poznávat český stát, jeho historii a zeměpis v souvislostech. 

PRO ŽÁKY OD 12 LET VÝŠE

Online výuka je určena pro žáky od 12 let a je vedena dle platné koncepce výuky předmětu České země včera
a dnes pro 6. – 9. třídu. Kurz je vhodný i pro žáky nižších ročníků gymnázií.

Proč je Ústecký kraj chudý a proč vlastenci kritizovali Máchův Máj? Jsou Slováci naši skuteční bratři, nebo spíše vzdálení příbuzní, se kterými se setkáte jednou za rok, a to stačí? Proč byl Baťa šikovný markeťák, kterého by dnes zaměstnal i Google, a proč se o Miladu Horákovou zajímal i Albert Einstein?

Na všechny tyto otázky a mnoho dalších najdete v kurzu odpovědi. Budeme se věnovat dějinám v souvislostech Evropy od doby pobělohorské až po současný český stát a zjistíme také, jaké výzvy Českou republiku čekají nebo co může současné Evropě nabídnout. 

Kdy bude výuka probíhat?

Výuka ve školním roce 2024-2025 bude probíhat v období od 23. 9. 2024 do 15. 6. 2025 a bude rozdělena
do 30 hodinových online lekcí (1 x 60 minut). Na konci každé lekce budou žákům zaslány materiály
a instrukce k samostatnému procvičování. 

Žáci budou mít taktéž přístup ke skupinovým online konzultacím k probíranému učivu, které se konají jednou týdně (1 x 40 minut v úterý v podvečer).

Rozvrh online výuky se budeme snažit přizpůsobit preferencím většiny přihlášených žáků.  

Vyplňte prosím PŘEDBĚŽNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU a zvolte termíny, které budou Vašim dětem nejvíc vyhovovat.

Výukové skupiny budou otevřeny při naplnění minimálně 5 žáky. 

 

Co budou žáci k výuce potřebovat?

 • kvalitní internetové připojení s mikrofonem a kamerou + tiskárnu na tisk výukových materiálů,
 • sešit na zápisky a psací potřeby

 

Jak bude online výuka probíhat?

Základní výuka i doplňkové konzultace se uskuteční prostřednictvím komunikační platformy ZOOM.

 

Jaká je cena skupinové online výuky a co zahrnuje? 

Cena za 1 pololetí (15 výukových týdnů):           230€  

Cena za školní rok (30 výukových týdnů):        420€ 

Poskytujeme slevu 5% při zápisu druhého dítěte do kteréhokoliv online kurzu.

Cena výuky zahrnuje 15 nebo 30 týdnů online výuky:

 • 1 x 60 minut online výuky 
 • materiály k výukové lekci i případné domácí práci
 • možnost účastnit se online doplňkových konzultací (1 x 40 minut) – úterý v podvečerních hodinách
 • možnost účastnit se online workshopů a projektů
 • certifikát o absolvování kurzu
 • možnost zúčastnit se akcí organizovaných školou (Mikulášská besídka atd.) dle aktuálního programu na daný školní rok
 
Bližší informace a rozvrh online skupinové výuky naleznete ZDE. – informace budou průběžně aktualizovány
 

Chcete své dítě přihlásit k online výuce? Vyplňte PŘEDBĚŽNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU a zvolte termíny, které budou Vašim dětem nejvíc vyhovovat.

Potřebujete více informací nebo máte zájem o osobní konzultaci? Nevyhovuje vám termín výuky? 

Kontaktujte nás: pariz@csbh.cz   

skupinovÝ Online KURZ "ČESKá kniha a film živě"

Online kurz je určen všem žákům od 11 do 16 let, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti české literatury
a českého filmu. 

O Babičce a Boženě Němcové už jste asi slyšeli. Co se ale podívat na díla české literatury, která naleznete i jinde, než jen v čítankách? Pojďme se věnovat literatuře moderní a současné, jejíž autory můžeme potkat v metru nebo v Praze na ulici! 

Je vám mezi 11 a 16 lety a mluvíte česky? Máte rádi knihy a rádi o nich diskutujete? Pak se zapište na náš kurz „Česká kniha a film živě“. Kromě toho, že se dozvíte, které knihy jsou dnes „cool“, seznámíte se i se zajímavými českými filmy. Vždyť knihy a film jdou často ruku v ruce! A co že to budeme v kurzu přesně dělat? 

Seznámíme se s vybranými díly klasické české literatury.

Seznámíme se se současnou literaturou a zmapujeme dnešní literární prostředí.

Budeme trochu číst, pokládat si zajímavé otázky (Odkud se vzal vodník? A byl Švejk hlupák, nebo génius?), hodně diskutovat a občas i literární díla přetvářet. 

Budeme se dívat na filmové ukázky, srovnávat je s jejich literárními předlohami a řešit věčně palčivou otázku: „Byla lepší knížka, nebo film?“

Seznámíme se se zajímavými lidmi, kteří stojí u zrodu literatury a filmu.

 

Kdy bude výuka probíhat?

Výuka ve školním roce 2024-2025 bude probíhat v období od 23. 9. 2024 do 15. 6. 2025 a bude rozdělena
do 30 hodinových online lekcí (1 x 60 minut). Na konci každé lekce budou žákům zaslány materiály.

Rozvrh online výuky se budeme snažit přizpůsobit preferencím většiny přihlášených žáků.  

Vyplňte prosím PŘEDBĚŽNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU a zvolte termíny, které budou Vašim dětem nejvíc vyhovovat.

Výuková skupina bude otevřena při naplnění minimálně 5 žáky. 

 

Co budou žáci k výuce potřebovat?

 • kvalitní internetové připojení s mikrofonem a kamerou + tiskárnu na tisk výukových materiálů,
 • sešit na zápisky a psací potřeby

 

Jak bude online výuka probíhat?

Výuka se uskuteční prostřednictvím komunikační platformy ZOOM.

Jaká je cena skupinové online výuky a co zahrnuje? 

Cena za 1 období (15 výukových týdnů):           230€  

Cena za školní rok (30 výukových týdnů):       420€ 

Poskytujeme slevu 5% při zápisu druhého dítěte do kteréhokoliv online kurzu.

Cena výuky zahrnuje 15 nebo 30 týdnů online výuky:

 • 1 x 60 minut online výuky 
 • materiály k výukové lekci i případné domácí práci
 • možnost účastnit se online workshopů a projektů
 • možnost účastnit se online doplňkových konzultací z českého jazyka (1 x 40 minut) – úterý, středa v podvečerních hodinách
 • certifikát o absolvování kurzu 
 • možnost zúčastnit se akcí organizovaných školou (Mikulášská besídka atd.) dle aktuálního programu na daný školní rok
 
 
Bližší informace a rozvrh online skupinové výuky naleznete ZDE.– informace budou průběžně aktualizovány
 

Chcete své dítě přihlásit k online výuce? Vyplňte PŘEDBĚŽNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU a zvolte termíny, které budou Vašim dětem nejvíc vyhovovat.

Potřebujete více informací nebo máte zájem o osobní konzultaci? Nevyhovuje vám termín výuky? 

Kontaktujte nás:  pariz@csbh.cz 

individuální Online VÝUKA

Po individuální domluvě nabízíme online výuku pro předškoláky i školáky podle vzdělávacích plánů ČŠBH Paříž s našimi zkušenými vyučujícími.
S důvěrou se na nás obraťte, vytvoříme pro Vás individuální výukový program.

Kontakt: pariz@csbh.cz

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​