Kurzy češtiny / Cours de tchèque

Les informations en français voir en bas de la page.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - holka

kurzy češtiny​

KDY?

Ve středu od 14h30 do 16h30  (120 min)

(vyjma školních prázdnin – jejich termíny zde )

Přehled výukových dat v aktuálním školním roce naleznete níže.

Kurzy jsou zaměřeny především na rozvoj slovní zásoby, komunikační kompetence v mluveném jazyce, základy gramatiky a seznámení s českými reáliemi hravou formou. Výuka probíhá výlučně v českém jazyce. Kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 15 let, které nemohou z různých důvodů navštěvovat školní výuku či jejichž jazykové znalosti nedosahují požadované úrovně. Přestup z kurzu do některého z ročníků školní výuky je možný po dosažení odpovídajících jazykových znalostí.

Máte zájem navštěvovat doplňující jazykové kurzy češtiny?
Více naleznete v sekci Přihláška.

Budeme se na Vás  těšit!

Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Česká škola bez hranic Paříž nabízí kurzy češtiny pro děti a mládež. Pokud se přihlásí dostatečné množství dětí, rádi otevřeme jakýkoliv typ kurzu – kurz češtiny pro děti úplné začátečníky nebo češtiny pro děti, které češtinu ovládají velmi dobře, nenavštěvují ale pravidelně školu a chtějí si znalost mluveného a psaného českého jazyka dále rozvíjet, dále pak přípravné kurzy k francouzské maturitě z českého jazyka jakožto volitelného živého jazyka (LV3) zaměřené na rozvoj porozumění psanému textu a vlastní písemné produkce.

Dotazy na kurzy směřujte na e-mail: pariz@csbh.cz

kluk - Česká škola bez hranic Paříž
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Cours de tchèque

QUAND ?

Mercredi de 14h30 à 16h30 (cours de 120 min)

(sauf vacances scolaires – calendrier des vacances ici)

Calendrier des cours pour l’ensemble de l’année scolaire

Les cours visent principalement à développer le vocabulaire, la grammaire et la langue parlée et initier les élèves à la culture et l’histoire tchèque. Les cours sont dispensés exclusivement en tchèque. Ils sont destinés aux enfants de 5 à 15 ans qui ne peuvent pas suivre l’enseignement scolaire ou qui n’ont pas le niveau linguistique requis. Le transfert entre les cours de tchèque et l’éducation scolaire est toutefois possible une fois compétences linguistiques acquises.

Souhaitez-vous suivre nos cours de langue tchèque?

Pour plus d’informations, veuillez consulter le formulaire d’inscription.

Nous sommes impatients de vous voir !

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pendant l’année scolaire, veuillez vérifier la disponibilité du cours à l’adresse suivante:  pariz@csbh.cz

L’école tchèque sans frontières offre des cours de tchèque pour les enfants et adolescents. Selon la demande, nous pouvons proposer des cours pour débutants, cours destinés aux enfants souhaitant approfondir leur connaissance de la langue parlée ou écrite, ou encore une préparation au baccalauréat tchèque (LV3).

Pour plus d’information veuillez écrire à: pariz@csbh.cz

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​