Přihláška a zápis do ČŠBH Paříž

Zápis do jednotlivých výukových programů na další školní rok probíhá vždy v měsíci dubnu.

Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém jsou nám doručeny, až do naplnění kapacity.

 

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu vybrané výukové skupiny na pariz@csbh.cz

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě. Postupujte laskavě podle instrukcí uvedených v úvodní části každého přihlašovacího formuláře.
E-mail: pariz@csbh.cz

Přehled výkových dat v aktuálním školním roce naleznete níže.

přihlášky Nejmladší DĚTI (18 měsíců – 3 roky)

Zápis do jednotlivých výukových programů probíhá v měsíci dubnu.
Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Více o výukovém programu naleznete v odkaze ZDE.

přihláška Školka (3–6 let)

Zápis do jednotlivých výukových programů probíhá v měsíci dubnu.
Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Informace k povinné předškolní docházce – (odpověď na náš dotaz z MŠMT): Pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se však nevztahuje na děti – občany České republiky, které pobývají v cizině. Pokud by se dítě do České republiky v průběhu školního roku vrátilo nebo pobývalo v kuse na našem území déle než 90 dní, má rodič povinnost své dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání, případně zvolit jiný způsob plnění této povinnosti. Jiným způsobem je individuální vzdělávání dítěte.

Pokud se české děti vzdělávají v cizině dlouhodobě, doporučujeme, aby rodiče informovali ředitele spádové mateřské školy podle místa trvalého pobytu na území ČR o tom, že pobývají v cizině, a na dítě se tedy povinné předškolní vzdělávání nebude vztahovat. Ze zákona jim tato povinnost nevyplývá a nemusí tudíž české mateřské škole nic dokládat. Spádovost mateřské školy určí obec,ve které máte trvalý pobyt, obecně závaznou vyhláškou. 

Případné dotazy směřujte na: lucie.slavikova@csbh.cz

Více o výukovém programu naleznete v odkaze ZDE.

kluk - Česká škola bez hranic Paříž
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka

přihláška nultý (předškolní) ročník a 1.–9. ročník

Zápis do jednotlivých výukových programů probíhá v měsíci dubnu.
Chcete-li přihlásit své dítě v průběhu školního roku, ověřte si předem volnou kapacitu požadované výukové skupiny na pariz@csbh.cz

Přihlášení do 0. nebo 1. ročníku školní výuky (bez absolvování 0. ročníku v ČŠBH Paříž) je možné pouze po vykonání vstupního jazykového pohovoru. Na termínu schůzky se předem domluvte s pedagogickou ředitelkou Ivanou Cechlovou: ivana.cechlova@csbh.cz .

Vstupní jazykový pohovor se týká i žáků, kteří do ČŠBH nastoupí v jiném než 0. či 1. ročníku bez doložení předchozí školní docházky v ČR (nebo jiné ČŠBH), případně bez doložení úspěšného složení rozdílových zkoušek za předcházející ročník. V takovémto případě se obraťte písemně na e-mail: pariz@csbh.cz

Do 0. ročníku jsou přijímáni žáci, kteří 1. září daného školního roku dosáhli věku 5 let.

Informace k povinné předškolní docházce – Pro zájemce o zápis do základní školy v  ČR: Zápisy do 1. třídy základní školy v České republice probíhají od 1. do 30. dubna kalendářního roku. Důležitá informace k průběhu zápisu, viz odpovídající paragraf vyhlášky citovaný dále: osobní přítomnost dítěte není povinná, stejně tak jako není povinná přítomnost zákonného zástupce, dále také informace MŠMT k tomuto tématu – § 3a odst. 1 vyhlášky o Základním vzdělávání:
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Případné dotazy směřujte na: lucie.slavikova@csbh.cz

Více o výukovém programu naleznete v odkaze ZDE.

kluk - Česká škola bez hranic Paříž
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​