Jak jsme začali

Česká škola bez hranic Paříž podepsala v srpnu 2013 jako první škola na světě s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR smlouvu, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Náš projekt vznikl za podpory pařížského Českého centra a ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher, současná ředitelka školy. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii…

Více informací najdete níže.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

poslechněte si

podcast s Lucií Slavíkovou-Boucher o České škole v Paříži a výuce rodného jazyka mimo domov.

Lucie Slavíková-Boucher

kudy k nám​

ADRESA
Česká škola bez hranic Paříž
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Kudy k nám:
Metro: linka č. 4, stanice Saint Germain des Prés
Metro linka č. 10 – stanice Mabillon
Bus 39 nebo 95 (zastávka Jacob)
Zastávka Vélib: rue des Beaux-Arts

Kontaktujte nás:

pariz@csbh.cz

Jak A CO VYUČUJEME

Předškolní výchova
se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, žáci se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy.

 

Školní výuka
V 1.-9. třídě vyučujeme předměty český jazyk a literatura a dějepis-zeměpis českých zemí. Důraz je kladen na schopnost používání českého jazyka v kultivovaném ústním i písemném projevu, dále pak na znalost českých reálií. Žáci se učí kriticky myslet, ve vyšších ročnících se seznamují s aktuálním děním v ČR a jsou vedeni k jeho analýze a chápání v evropském a celosvětovém kontextu.

 

Kurzy čestiny
ČŠBH Paříž nabízí doplňující jazykové kurzy češtiny pro děti od 5 do 15 let, které z různých důvodů nemohou navštěvovat sobotní školní výuku.

 

Online výuka
Po individuální domluvě nabízíme online výuku pro předškoláky i školáky podle vzdělávacích plánů ČŠBH Paříž s našimi zkušenými vyučujícími.
S důvěrou se na nás obraťte, vytvoříme pro Vás individuální výukový program.

Kontakt: pariz@csbh.cz

kluk - Česká škola bez hranic Paříž
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk
ČŠBH PAŘÍŽ - holka

JSME ČLENEM SPOLKU ČŠBH​

Česká škola bez hranic Paříž je členem spolku Česká škola bez hranic, který sídlí v Praze a zastřešuje a koordinuje činnost všech Českých škol bez hranic na světě; dále zastupuje zájmy těchto škol v jednání s partnerskými ministerstvy a dalšími relevantními organizacemi.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​