Nabídka online konzultací pro školáky.

Od listopadu 2022 nabízíme žákům všech ročníků školní výuky ( a jejich rodičům) možnost online konzultací k probíranému k učivu a zadání domácích úkolů. Pokud žák tápe v probíraném učivu, potřebuje látku ještě jednou vysvětlit či mu není jasné zadání domácího úkolu, může se sám či s rodičem přihlásit ke konzultaci dle následujícího harmonogramu:

  • 0. a 1. ročník – ČJL:                 pondělí od 18.00 do 19.00
  • 2. a 3. ročník – ČJL:                 neděle od 19.00 do 20.00
  • 4. a 5. ročník – ČJL + Můj český svět:         pátek od 18.00 do 19.00
  • 6. až 8. ročník – ČJL + České země včera a dnes:     čtvrtek 18.30 do 19.30, středa od 17.30

Konzultace povedou stážistky z českých univerzit, které u nás vykonávají odbornou praxi.